آموزشگاه سما (تربیت بدنی)

انواع خدمات قابل ارائه:آموزشگاه تربیت بدنی


آموزشگاه آموزشگاه سما (تربیت بدنی)
آموزشگاه
عضویت:1402/08/16

آموزشگاه سما (تربیت بدنی)

  رشته های آموزشی:

آموزشگاه تربیت بدنی


  محل آموزشگاه:

مرکزی - اراک


  حداکثر تخفیف :

تا 90 درصد


  مشاوره رایگان :

دارد


  محدوده های فعالیت:


  نوع جنسیت پذیرش آموزشگاه:

فقط خانم ها


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09964583669

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه : آموزشگاه سما (تربیت بدنی)


مقاطع سنی آموزشگاه:
  • نوجوانان
ریز رشته های آموزشی آموزشگاه:
  • آموزشگاه تربیت بدنی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت فعالیت آموزشگاه:

امضا: